Usługi Agencji Pracy i Leasing Pracowniczy

Jeśli borykasz się z problemami z kadrowymi w swoim przedsiębiorstwie zapoznaj się z ofertą leasingu pracowniczego! Pozyskiwanie pracowników jeszcze nigdy nie było tak proste. Wypróbuj elastyczną umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia i rozwijaj swoją firmę razem z nami.

Oferujemy outsourcing (podwykonawstwo) lub leasing pracowników spoza UE, głownie z Azji i Afryki, z krajów takich jak Etiopia, Zimbabwe, Ghana, Indie, Nepal, a także z Ukrainy i Uzbekistanu. Nasi pracownicy chętnie wykonują wszelkie prace fizyczne, a to właśnie ten segment rynku pracy cierpi na największy niedobór pracowników. Władają oni komunikatywnym językiem angielskim lub rosyjskim, co umożliwia komunikacje i należyte wykonywanie swoich obowiązków w większości przedsiębiorstw.

Koszt pozyskania pracownika obliczany jest w bardzo czytelny sposób: łączna ilość godzin przepracowanych przez pracowników pomnożona jest przez stawkę godzinową. Wysokość stawki zależy od wielu czynników takich jak: lokalizacja, wymagania stawiane kandydatom, czy trudność wykonywanej pracy. Prosimy o kontakt w celu uzyskania indywidualnego kosztorysu.

Zalety Outsourcingu pracowników:
  • Brak odpowiedzialności za legalność pobytu i zatrudnienia obcokrajowców (cała odpowiedzialność i po stronie agencji)
  • Uniknięcie kosztów legalizacji pracy i pobytu (koszty ponosi agencja)
  • Unikniecie Kosztów rozliczania pracownika przez kadry
  • Elastyczność wynikająca z możliwości łatwiejszego rozwiązania umowy z agencją, niż rozwiązania umów z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę
  • Elastyczność czasu pracy (obcokrajowcy są gotowi pracować od 6 do 12 godzin dziennie w zależności od potrzeb)
 

Proponujemy elastyczną umowę na czas nieokreślony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, ponadto istnieje możliwość natychmiastowej rezygnacji z poszczególnych pracowników w przypadku rażących zaniedbań z ich strony, bądź niespełnienia norm stanowiskowych. Co więcej zaznaczamy, że istnieje możliwość przejęcia pracownika i zatrudnienia go bezpośrednio, w przypadku gdy się sprawdzi, na mocy trójstronnej zgody. (Państwa, naszej i pracownika) po uiszczeniu opłaty ustalonej w umowie.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt w celu wyceny usługi.

Jeśli leasing pracowniczy jest za drogą alternatywą, bądź chcą Państwo pozyskać pracowników bezpośrednio na swoją firmę jesteśmy w stanie podjąć się znalezienia odpowiednich pracowników za granicą, na mocy umowy o świadczeniu usług consultingowych. Jest to popularny sposób pozyskiwania, bardziej wykwalifikowanych, konkretnych rodzajów pracowników, np. kucharzy, programistów.

W zależności od stopnia skomplikowania procesu rekrutacyjnego opłaty za usługi consultingowe w zakresie pozyskania pracownika zaczynają się od 1500 zł brutto success fee, czyli opłaty po ściągnięciu i przepracowaniu ustalonego w umowę okresu czasu przez pracowników.

Jeśli posiadają Państwo potencjalnego pracownika spoza Unii Europejskiej, jednak proces legalizacji jego pracy wydaje się skomplikowany, to jesteśmy w stanie zaoferować usługę legalizację zatrudnienia.

Opłaty za taką usługę zaczynają się od 500 zł brutto za pracownika.

Oprócz leasingu pracowniczego jesteśmy w stanie zaoferować usługę bezpośredniej rekrutacji pracowników zagranicznych wraz z usługą legalizacji pracy i pobytu. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt w celu wyceny usługi.

Polski Rynek Pracy to jeden z najlepiej rozwijających się rynków na świecie, natomiast Polska jako członek Unii Europejskiej, jak również uczestnik Strefy Schengen jest atrakcyjnym kierunkiem emigracji dla obywateli wielu krajów. Wymagania stawiane przed kandydatami są podobne do pozostałych krajów UE tzn. wymagane pozwolenie na prace i wiza krajowa. Pensja na jaką mogą liczyć emigranci nie znający języka polskiego, podejmujący najniżej płatną prace fizyczną za pośrednictwem naszej agencji to ok. 2800 zł brutto (ok. 650 Euro brutto) miesięcznie.

Zagraniczne agencje pracy zainteresowane współpracą zachęcamy do kontaktu na adres biuro@inter-factor.pl

Kompleksowa szkolenia pracowników: stanowiskowe, BHP, polska kultura pracy i nie tylko. 

Oferujemy szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania pracownikami zagranicznymi w kontekście pochodzenia kulturowego.